Orgelkonsert i Jukkasjärvi kyrka

Orgelkonsert från Jukkasjärvi kyrka med Robert Pauker

Ta del av en unik orgelkonsert som ägde rum den 16 oktober 2022 under Luleåbiennalens öppningshelg. Konserten visas i sin helhet nu på torsdag 24/11 mellan 12.00-20.00 här på Luleåbiennalens hemsida. Välkomna!

Jukkasjärvi kyrkas mest kända verk är altartavlan, en triptyk utformad av Bror Hjorth. Under Luleåbiennalens festivalhelg riktades fokus mot ett annat håll då ett musikstycke framfördes av Robert Pauker på kyrkans orgel för att uppmärksamma dess konstnärliga gestaltning som är gjord av den samiska slöjdaren Lars Levi Sunna.

Till orgeln som invigdes 1997 har Lars Levi Sunna skapat en rik bildvärld med många betydelsefulla detaljer. Med njiskun, den samiska vävskeden, som förebild har notstället utformats för att förmedla bilden av tontrådarna som organisten väver fram musiken med. I utformandet av andragen, knopparna som dras ut för att skapa olika karaktärer i ljudet, har Sunna noggrant lyssnat till varje stämma för att ge dem en passande gestaltning med bilder från en samisk symbolvärld.

I orgeln har genomgående en samisk bildvärld kombinerats med den kristna för att gestalta en samexistens mellan skilda föreställningsvärldar med komplexa historiker. Den 24 november 2021 bad ärkebiskopen Antje Jackelén om ursäkt å Svenska kyrkans vägnar för ”vår delaktighet i Sveriges koloniala historia”.