Utställning på Norrbottens Museum

hele strekningen er af samme natur som den tidligere beskrevne trækul eller sort jord blev ikke iagttaget (hela sträckan är av samma karaktär som den tidigare beskrivna träkol eller svart jord observerades inte) 2021, Silje Figenschou Thoresen

På Norrbottens museum har vi haft möjlighet att samverkat med museets rika samling och regionala verksamhet. Här finner vi, bland mycket annat, den arkeologi som museet genomför i regionen. Det är en arkeologi som gräver fram en historia som utmanar den svenska nationalstatens historieskrivning.

Bland museets många arkeologiska projekt ingår GLAS – Glaciär arkeologi i Sápmi, ett omfattande tvärvetenskapligt forskningsprojekt där arkeologer samlar in det material som träder fram och blir tillgängligt när glaciärernas isar smälter. Vi har tillsammans organiserat ett konstnärsresidens med Elena Mazzi som har samarbetat med forskningsprojektet, vilket möjliggjorde för henne att utforska alternativa sätt att skapa kunskap med markerna. I utställningen visas också Silje Figenschou Thoresen som intresserar sig för själva seendet.