Välkommen till en introduktion och filmvisning av Autohoodening: The Rise of Captain Swing av Post Workers Theatre och Infinite Opera.

Autohoodening: The Rise of Captain Swing, Post Workers Theatre & Infinite Opera.

Visningen kommer att ske online här på vår hemsida!

Autohoodening: The Rise of Captain Swing, skapat av Post Workers Theatre tillsammans med Infinite Opera, är centrerad kring berättelser från lagerarbetare och intervjuer med fackorganisatörer. Med avstamp i midvintertraditionen ”Hoodening”, en historisk parad där en avbild av en häst bars fram av lantbruksarbetare i East Kent i Storbritannien, presenterar föreställningen ett karnevalsliknande satirspel över deras arbetsvillkor.
Denna folkprotest omskapar Hoodening-traditionen som en form av arbetarteater i en tid präglad av enorma Amazon-lager och plattformskapitalism. Verket har placerats tillsammans med en arkivutställning om Seskaröspelen på Havremagasinet, där material om byggnadens utformning och historia redogör för hur den ursprungligen användes som anläggning för matning av havre till militärens arbetshästar.
 
Filmen spelades in hos Vivid Projects i Birmingham, England, av Andy Willsher och Iain Armstrong med kostymer skapade av James Frost och Lottie Wood.