Genomfört

Utställning på Stiftelsen Sámi Dáiddaguovddáš

Gulahallan ja birgen är en utställning av och med Berit Kristine Andersen Guvsám, Gunvor Guttorm, Laila Susanna Kuhmunen. Utställningen är resultatet av ett tvåårigt samarbete inom ramen för projektet AIDA, Arctic Indigenous Arts and Design Archives - ett arkiv med material från enskilda utövares praktiker.
Läs mer

Summering

Vad: Utställningar
När: 22 sep – 13 nov
Var: Stiftelsen Sámi Dáiddaguovddáš
Länk: Öppettider

Utställning på Galleri Syster

I biennalens festivalformat har olika organisationer bjudits in för att utifrån sina geografiska placeringar och verksamhetsinriktningar skapa egna utställningar. Formatet är ett sätt att decentrera biennalens berättande genom att bjuda in utövarna och organisationerna gestalta sina egna berättelser.
Läs mer

Summering

Vad: Utställningar
När: 15 okt – 15 jan
Var: Galleri Syster
Länk: Öppettider

Utställning på Norrbottens Museum

På Norrbottens museum har vi haft möjlighet att samverkat med museets rika samling och regionala verksamhet. Här finner vi, bland mycket annat, den arkeologi som museet genomför i regionen. Det är en arkeologi som gräver fram en historia som utmanar den svenska nationalstatens historieskrivning.
Läs mer

Summering

Vad: Utställningar
När: 15 okt – 15 jan
Var: Norrbottens museum
Länk: Öppettider

Utställning på Kiruna stadsbibliotek

Som en del av biennalen visas två av Helmer Osslunds målningar från Kiruna kommuns konstsamling här i det nya biblioteket. Målningarna skapades under samma period som staden Kiruna grundades och blir när de nu visas i den nya centrumkärnan en påminnelse om stadens tidiga historia.
Läs mer

Summering

Vad: Utställningar
När: 15 okt – 15 jan
Var: Kiruna stadsbibliotek
Länk: Öppettider